DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Chánh Phú Hòa, H. Bến Cát, T. Bình Dương

UBND phường Chánh Phú Hòa, Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà, Chợ Chánh Lưu,

 

UBND phường Chánh Phú Hòa

Địa chỉ: 4MV9+MX8, Nguyễn Văn Thành, Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà

Địa chỉ: Ấp 1B, xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, Tp.Bình Dương, Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3562 526
Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà

Chợ Chánh Lưu

Địa chỉ: 4MV9+WVJ, 741, Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map