Lựa chọn

YẾN SÀO TINH CHẾ HÀO-GIA

100% nguyên chất

Các tổ yến được tuyển chọn và cam kết không pha trộn để tăng trọng lượng

Vệ sinh

Quy trình làm sạch yến được thực hiện thủ công tỉ mỉ không sử dụng hóa chất. Đảm bảo sản phẩm sạch các sợi lông yến dù rất nhỏ

Chất & Lượng

Yến sào được sấy khô giữ độ ẩm tối thiểu để sản phẩm có trọng lượng và thời gian bảo quản lâu nhất mà không làm mất đi nguồn dinh dưỡng thiên nhiên

Contact info

Phường Hiệp Thành, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Phú Lợi, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Phú Cường, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Phú Hòa, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Phú Thọ, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Chánh Nghĩa, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Định Hòa, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Hòa Phú, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Phú Mỹ, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Phú Tân , TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Xã Tân An, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Phường Hiệp An, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Xã Tương Bình Hiệp, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Xã Chánh Mỹ, TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Thị Trấn Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Minh Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Minh Thạnh, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Minh Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Định An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Long Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Định Thành, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Định Hiệp, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã An Lập, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Long Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Thanh An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Xã Thanh Tuyền, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương Thị Trấn Mỹ Phước, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Trừ Văn Thố, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Cây Trường II, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Lai Uyên, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Tân Hưng, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Long Nguyên, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Hưng Hòa, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Lai Hưng, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Chánh Phú Hòa, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã An Điền, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã An Tây, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Thới Hòa, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Hòa Lợi, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Tân Định, H. Bến Cát, T. Bình Dương Xã Phú An, H. Bến Cát, T. Bình Dương Thị Trấn Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã An Linh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã Phước Sang, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã An Thái, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã An Long, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã Tân Hiệp, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã Tam Lập, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã Tân Long, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Xã Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương Thị Trấn Uyên Hưng, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Thị Trấn Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Tân Định, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Bình Mỹ, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Tân Bình, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Tân Lập, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Tân Thành, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Đất Cuốc, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Hiếu Liêm, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Lạc An, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Vĩnh Tân, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Hội Nghĩa, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Tân Mỹ, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Tân Hiệp, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Khánh Bình, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Phú Chánh, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Thường Tân, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Bạch Đằng, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Tân Vĩnh Hiệp, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Thạnh Phước, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Xã Thạnh Hội, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Thị Trấn Thái Hòa, H. Tân Uyên, T. Bình Dương Phường Dĩ An, TXã Dĩ An, T. Bình Dương Phường Tân Bình, TXã Dĩ An, T. Bình Dương Phường Tân Đông Hiệp, TXã Dĩ An, T. Bình Dương Xã Bình An, TXã Dĩ An, T. Bình Dương Phường Bình Thắng, TXã Dĩ An, T. Bình Dương Phường Đông Hòa, TXã Dĩ An, T. Bình Dương Phường An Bình, TXã Dĩ An, T. Bình Dương Phường An Thạnh, TXã Thuận An, T. Bình Dương Phường Lái Thiêu, TXã Thuận An, T. Bình Dương Phường Bình Chuẩn, TXã Thuận An, T. Bình Dương Phường Thuận Giao, TXã Thuận An, T. Bình Dương Phường An Phú, TXã Thuận An, T. Bình Dương Xã Hưng Định, TXã Thuận An, T. Bình Dương Xã An Sơn, TXã Thuận An, T. Bình Dương Xã Bình Nhâm, TXã Thuận An, T. Bình Dương Phường Bình Hòa, TXã Thuận An, T. Bình Dương Phường Vĩnh Phú, TXã Thuận An, T. Bình Dương TXã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương H. Bến Cát, T. Bình Dương H. Phú Giáo, T. Bình Dương H. Tân Uyên, T. Bình Dương TXã Dĩ An, T. Bình Dương TXã Thuận An, T. Bình Dương T. Bình Dương