DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã An Tây, H. Bến Cát, T. Bình Dương

UBND xã An Tây, Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực An Tây, Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn An Tây, Trạm Y Tế Xã An Tây, Điểm Nhận Hồ Sơ Lái Sơ,

 

UBND xã An Tây

Địa chỉ: 3GVR+54P, ĐT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3578 455
UBND xã An Tây

Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực An Tây

Địa chỉ: 3HH7+9FH, ĐT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại:

Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn An Tây

Địa chỉ: Đường ĐT 744, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3594 115
Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn An Tây

Trạm Y Tế Xã An Tây

Địa chỉ: 3HH7+9GV, Đường tỉnh 744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3580 012
Trạm Y Tế Xã An Tây

Điểm Nhận Hồ Sơ Lái Sơ

Địa chỉ: Đường ĐT 744, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 091 317 78 31

Place data by Google map