DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Hòa Lợi, H. Bến Cát, T. Bình Dương

UBND phường Hòa Phú, UBND phường Hoà Lợi, Phòng Khám Nội Tổng Hợp Vũ Đình Hòe, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÍN ĐỨC, Phòng Khám Đa Khoa Minh Phúc, Trạm Y tế phường Hòa Lợi, Phòng Khám Đa Khoa Minh Phúc,

 

UBND phường Hòa Phú

Địa chỉ: 357 Trần Quốc Toản, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3515 098
UBND phường Hòa Phú

UBND phường Hoà Lợi

Địa chỉ: 353 Nguyễn Văn Thành, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3560 367
UBND phường Hoà Lợi

Phòng Khám Nội Tổng Hợp Vũ Đình Hòe

Địa chỉ: Quốc Lộ 14, Phường Hòa Lợi, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 091 801 62 91

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÍN ĐỨC

Địa chỉ: 515-519, ĐT741, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương 820000
Điện thoại: 0274 3552 115
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÍN ĐỨC

Phòng Khám Đa Khoa Minh Phúc

Địa chỉ: 648 Nguyễn Văn Thành, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 091 144 91 15

Trạm Y tế phường Hòa Lợi

Địa chỉ: 353 Nguyễn Văn Thành, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại:

Phòng Khám Đa Khoa Minh Phúc

Địa chỉ: 3M95+MHG, ĐT741, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0274 6279 115
Phòng Khám Đa Khoa Minh Phúc

Place data by Google map