DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Hội Nghĩa, H. Tân Uyên, T. Bình Dương

UBND phường Hội Nghĩa, Phòng Văn Hóa Xã Hội, Công An Xã Hội Nghĩa, Hội Nghĩa, KHU NHÀ Ở HỘI NGHĨA - NEW TIME CITY, Cây xăng Hội Nghĩa, Trường THCS Hội Nghĩa, Ấp 3 Hội Nghĩa, Ủy Ban Nhân Dân Xã Hội Nghĩa, Trạm Y tế xã Hội Nghĩa,

 

UBND phường Hội Nghĩa

Địa chỉ: 4Q55+7XM, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Văn Hóa Xã Hội

Địa chỉ: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hội Nghĩa, Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3648 833

Công An Xã Hội Nghĩa

Địa chỉ: ấp 2, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3640 083
Công An Xã Hội Nghĩa

Hội Nghĩa

Địa chỉ: Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

KHU NHÀ Ở HỘI NGHĨA - NEW TIME CITY

Địa chỉ: 3QV4+C6V, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 098 944 52 99
KHU NHÀ Ở HỘI NGHĨA - NEW TIME CITY

Cây xăng Hội Nghĩa

Địa chỉ: 4QG9+9M8, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Trường THCS Hội Nghĩa

Địa chỉ: Ấp 3, ĐT747, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3656 426
Trường THCS Hội Nghĩa

Ấp 3 Hội Nghĩa

Địa chỉ: 4Q92+4RC, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0888 222 789
Ấp 3 Hội Nghĩa

Ủy Ban Nhân Dân Xã Hội Nghĩa

Địa chỉ: 392 ĐT747, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Hội Nghĩa

Địa chỉ: 4Q56+354, ĐT747, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại:

Place data by Google map