DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Khánh Bình, H. Tân Uyên, T. Bình Dương

UBND phường Khánh Bình, Ubnd Thị Xã Tân Uyên Văn Phòng Khu Phố Khánh Vân, Bệnh viện đa khoa An Phước Sài Gòn, Khu Điều Trị Phong Bến Sắn,

 

UBND phường Khánh Bình

Địa chỉ: 3Q27+9FJ, ĐT746, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Thị Xã Tân Uyên Văn Phòng Khu Phố Khánh Vân

Địa chỉ: 2QG2+2HF, Đ. Khánh Bình 05, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh viện đa khoa An Phước Sài Gòn

Địa chỉ: 2QR2+GC2, ĐT745, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 0274 6511 115
Bệnh viện đa khoa An Phước Sài Gòn

Khu Điều Trị Phong Bến Sắn

Địa chỉ: 2PXR+6V8, ĐT746, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 0271 3659 551
Khu Điều Trị Phong Bến Sắn

Place data by Google map