DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lai Hưng, H. Bến Cát, T. Bình Dương

UBND xã Lai Hưng, Trạm Y Tế Xã Lai Hưng, Lai khê,

 

UBND xã Lai Hưng

Địa chỉ: 5JX8+29W, QL13, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3564 316
UBND xã Lai Hưng

Trạm Y Tế Xã Lai Hưng

Địa chỉ: 5JW8+VR3, QL13, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Lai khê

Địa chỉ: 5JX8+68H, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map