DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Phú Chánh, H. Tân Uyên, T. Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG, Toà Nhà Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương, Công an xã Phú Chánh, Sở xây dựng tỉnh Bình Dương, Chợ Phú Chánh A, KCN PHÚ CHÁNH, Trạm Y Tế Phường Phú Chánh, Đình Thần Phú Trung, Cụm Công Nghiệp Phú Chánh, Khoa Nhi Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương, Khoa nhi bệnh viện 512, Bệnh Viện Đa Khoa Phúc An Sài Gòn CN3, Phòng Khám Nội Tổng Hợp Bác Sĩ Hồng Thanh, Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương, Thanh tra tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương,

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 16, tháp A-B, tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương Đường, Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Toà Nhà Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp B, Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3668 679
Toà Nhà Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương

Công an xã Phú Chánh

Địa chỉ: 3P93+QFJ, Huỳnh Văn Lũy, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Sở xây dựng tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: 3M4J+HXF, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3827 231
Sở xây dựng tỉnh Bình Dương

Chợ Phú Chánh A

Địa chỉ: Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0865 011 885
Chợ Phú Chánh A

KCN PHÚ CHÁNH

Địa chỉ: 3MFX+4X9, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Phú Chánh

Địa chỉ: 3M8X+235, Huỳnh Văn Lũy, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3839 046

Đình Thần Phú Trung

Địa chỉ: 3MCX+H38, Huỳnh Văn Lũy, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Cụm Công Nghiệp Phú Chánh

Địa chỉ: 3PF3+3HR, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3737 602
Cụm Công Nghiệp Phú Chánh

Khoa Nhi Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: 3P75+23W, ĐH407, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3878 317
Khoa Nhi Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương

Khoa nhi bệnh viện 512

Địa chỉ: 3P65+V4X, ĐH407, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại:

Bệnh Viện Đa Khoa Phúc An Sài Gòn CN3

Địa chỉ: ĐT742, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 096 948 61 15
Bệnh Viện Đa Khoa Phúc An Sài Gòn CN3

Phòng Khám Nội Tổng Hợp Bác Sĩ Hồng Thanh

Địa chỉ: 3MGX+HG2, Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Tân Uyên
Điện thoại: 0274 3839 014
Phòng Khám Nội Tổng Hợp Bác Sĩ Hồng Thanh

Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 15, tháp A,Trung tâm hành chính tỉnh, Đường, Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3833 477
Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương

Thanh tra tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Trung tâm hành, Toà nhà, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3822 840

Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: 3M4J+JXQ, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại:

Place data by Google map