DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Phú Giáo, T. Bình Dương

UBND huyện Phú Giáo, Ubnd Thị Trấn Phước Vĩnh, Uỷ Ban Nhân Dân Xã Tam Lập, Phòng Quản Lý Đô Thị Huyện Phú Giáo, Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Giáo, Phòng Y Tế Huyện Phú Giáo,

 

UBND huyện Phú Giáo

Địa chỉ: 3 Trần Quang Diệu, Khu Phố 2, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3672 441
UBND huyện Phú Giáo

Ubnd Thị Trấn Phước Vĩnh

Địa chỉ: 345 ĐT741, Phuoc Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Tam Lập

Địa chỉ: 7WR2+954, Ấp Đồng Tâm, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0701 465 585

Phòng Quản Lý Đô Thị Huyện Phú Giáo

Địa chỉ: Khu Phố 2, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3674 969

Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Giáo

Địa chỉ: Khu Phố 3, Xã Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Phuoc Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3657 128
Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Giáo

Phòng Y Tế Huyện Phú Giáo

Địa chỉ: 613 ĐT741, Phuoc Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại:

Place data by Google map