DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương

Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa, Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hoà - Phú Giáo, Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Tân Bình, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC SÀI GÒN, Trạm Y Tế Xã Phước Hoà,

 

Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa

Địa chỉ: 6PHJ+J38, Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3657 143
Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa

Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hoà - Phú Giáo

Địa chỉ: Ấp 1a, Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại:

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Tân Bình

Địa chỉ: ĐT741, Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại:

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC SÀI GÒN

Địa chỉ: 6PMM+HMH, ĐT741, Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại: 094 752 91 15
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC SÀI GÒN

Trạm Y Tế Xã Phước Hoà

Địa chỉ: ấp 1b, xã, Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại:

Place data by Google map