DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tân Định, H. Bến Cát, T. Bình Dương

UBND Phường Tân Định, Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Định, Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Nhân Hòa, Phòng Khám Sản Phụ Khoa Hải Yến, Dịch vụ y tế, Phòng Khám Bác Sĩ Công, Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm Số 4,

 

UBND Phường Tân Định

Địa chỉ: 3J7H+J83, QL13, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Định

Địa chỉ: 3J6P+RMQ, Xã, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3511 754

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Nhân Hòa

Địa chỉ: Khu Phố 2, Phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Hải Yến

Địa chỉ: Quốc Lộ 13, Phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 091 421 47 66

Dịch vụ y tế

Địa chỉ: 516, ĐT741, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại:

Phòng Khám Bác Sĩ Công

Địa chỉ: Quốc Lộ 13, Phường Hiệp An, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 091 315 14 30

Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm Số 4

Địa chỉ: Quốc Lộ 13, Phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0355 663 182

Place data by Google map