DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thạnh Phước, H. Tân Uyên, T. Bình Dương

UBND phường Thạnh Phước, UBND xã Thạnh Phước, Phòng khám đa khoa thịnh phước,

 

UBND phường Thạnh Phước

Địa chỉ: UBND xã Thạnh Phước, Ấp Cây Da, Xã Thạnh Phước, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, ĐT747, Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương 72000, Việt Nam
Điện thoại: 0274 3927 434
UBND phường Thạnh Phước

UBND xã Thạnh Phước

Địa chỉ: UBND xã Thạnh Phước, ĐT747, Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương 72000, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng khám đa khoa thịnh phước

Địa chỉ: 2Q59+2Q6, ĐT747, Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: 093 613 18 13
Phòng khám đa khoa thịnh phước

Place data by Google map